Beton towarowy

Beton jest jednym z najstarszych materiałów wykorzystywanych do budowy różnych obiektów. Jego obecna forma jednak różni się od tej, jaką stosowano około 9000 lat temu. Przez tysiąclecia skład mieszanki betonowej ewoluował. Pojawiły się w nim nowe dodatki, dzięki którym obecnie betonowe konstrukcje są znacznie bardziej wytrzymałe i odporne na warunki środowiskowe czy przeciążenia. Beton uległ też zróżnicowaniu, a dostępne odmiany są dostosowane do wymogów stawianych rozmaitym konstrukcjom. Oznacza to, że inne parametry będzie mieć mieszanka przeznaczona na wylewkę podłogową, a inne – ta na filary mostu. Grupa Avista jest wiodącym dostawcą betonu towarowego na inwestycje w Garwolinie, Łukowie i Markach.

Od kilkunastu lat w ofercie firm produkujących materiały budowlane pojawia się też nowy wyrób – beton towarowy. Jego nazwa wynika z opisania produktu normą PN-EN 206-1:2003 (wcześniej BN-78/6736-02). Według jej zapisów beton towarowy jest materiałem produkowanym z mieszanki drobnego i grubego kruszywa, cementu, domieszek, wody i dodatków uszlachetniających. Do jego cech charakterystycznych zaliczają się plastyczność oraz wysoka trwałość przy niskich kosztach wytwarzania.

Produkcja betonu towarowego

Produkcja betonu odbywa się w specjalistycznych zakładach – betoniarniach, skąd jest transportowany do miejsca przeznaczenia. Betoniarnię prowadzi również nasza firma. Oferujemy beton towarowy do szerokiego zakresu zastosowań, od budowy domów i dróg, przez produkcję prefabrykatów, po galanterię budowlaną. Ze względu na warunki transportu dostarczamy go w ograniczonym zasięgu, dlatego do współpracy zapraszamy klientów z województw mazowieckiego i podlaskiego. W beton towarowy zaopatrujemy miejscowości takie jak Krzywda, Łomża, Białystok, Marki, Łuków, Ryki, Garwolin, Ostrów Mazowiecka, Pułtusk, Siedlce czy Wyszków.

Grupa Avista produkuje wszystkie betony towarowe we wszystkich klasach ekspozycji zg.z PN EN 206-1 A+….

Beton towarowy zwykły

Klasa betonu

( nowe oznaczenie)

Klasa betonu

(stare oznaczenie)

Wytrzymałość na ściskanie  MPa

C8/10

B10

10

C12/15

B15

15

C16/20

B20

20

C20/25

B25

25

C25/30

B30

30

C30/37

B37

37

C35/45

B45

45

C40/50

B50

50

C45/55

B55

55

C50/60

B60

60

 

 

 

 

 

Klasa konsystencji:

Klasa

Opad stożka (mm)

Klasa

Czas według Ve-be

S1

10 do 40

V0*

31

S2

50 do 90

V1

30 do 21

S3

100 do 150

V2

20 do 11

S4

160-210

V3

10 do 6

S5*

220

V4*

5 do 3

Klasa

Stopień zagęszczalności

Klasa

Średnica rozpływu (mm)

 

 

F1*

340

C0

1,46

F2

350 do 410

C1

1,45 do 1,26

F3

420 do 480

C2

1,25 do 1,11

F4

490 do 550

C3

1,10 do 1,04

F5

560 do 620

C4**

1,04

F6*

630

* metoda niezalecana przy danej wartości

** stosuje się tylko do betonów lekkich

Klasa ekspozycji:

Oznaczenie

Opis środowiska

Przykłady występowania klas ekspozycji

klasy

1. Brak ryzyka korozji lub agresji środowiska

 

X0

beton niezbrojony i niezawierający innych elementów metalowych we wszystkich środowiskach z wyjątkiem przypadków występowania zamrażania i odmrażania, ścierania lub agresji chemicznej

beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza

2. Korozja wywołana karbonizacją

 

XC1

suche lub stale mokre

beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza,

beton stale zanurzony w wodzie

XC2

mokre, sporadycznie suche

powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą,

niektóre fundamenty

XC3

umiarkowanie wilgotne

beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza,

betony na zewnątrz osłonięte przed deszczem

XC4

cyklicznie mokre i suche

powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jak w klasie ekspozycji XC2

3. Korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej

 

XD1

umiarkowanie wilgotne

powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza,

płyty parkingów - spód

XD2

mokre, sporadycznie suche

baseny,

baseny narażone na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki

XD3

cyklicznie mokre i suche

elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki,

nawierzchnie dróg,

płyty parkingów - wierzch

4. Korozja wywołana chlorkami z wody morskiej

 

XS1

narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morską

konstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego pobliżu

XS2

stałe zanurzenie

elementy budowli morskiej

XS3

strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli

elementy budowli morskich

5. Agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania z lub

 

bez środków odladzających

 

XF1

umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających

pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie

XF2

umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi

pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających z powietrza

płyty parkingów - spód

XF3

silnie nasycone wodą bez środków odladzających

poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie

XF4

silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską

jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających

powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie

strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie

płyty parkingów - wierzch

6. Korozja wywołana chlorkami z wody morskiej

 

XA1

środowisko chemiczne mało agresywne

grunty naturalne i woda gruntowa

XA2

środowisko chemiczne średnio agresywne

grunty naturalne i woda gruntowa

XA3

środowisko chemiczne silnie agresywne

grunty naturalne i woda gruntowa

Dodatkowo posiadamy betony :

  • Towarowe z przeznaczeniem na podbudowy zagęszczane mechanicznie lub pompowane.

 

  • Konstrukcyjne we wszystkich klasach ekspozycji zg: PN EN 206-1 A+…

 

  • Drogowo-mostowe z przeznaczeniem dla budownictwa inżynieryjnego.

 

  • Kontraktorowe z przeznaczeniem dla pali fundamentowych wszystkich typów i ścianek szczelinowych.

 

  • SCC-samozagęszczalne nie wymagające wibrowania.

 

  • Architektoniczne, licowe z przeznaczeniem dla elementów konstrukcji z wyeksponowaną powierzchnią betonu.

 

  • Zaprawy murarskie w klasach M4-M10.

 

  • Kruszywo stabilizowane cementem wd PN-S-96012: Rm0,5-1,5MPa,Rm 1,5-2,5 MPa , Rm 2,5-5 MPa.

 

  • Kruszywo stabilizowane cementem wd. PN-EN 14227-1:2013 CBGM  od C1,5-2 do C16/20.